ฐานข้อมูลปัจจุบัน : ฐานข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ (จำนวน 2958 รายการ) Language English
ห้องสมุด สสวท.
   บัตรรายการ
สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม หน้าแรก

 เลขทะเบียน  คง 2539 ต039
 โรงเรียน  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมือง เชียงใหม่ 2539
 เกียรติบัตร  ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ Same author(7)
 ชื่อเรื่อง  Digital Counter
 จำนวนหน้า  21 หน้า
 สาระสังเขป  ลำดับที่ คง ต265/2539 สิ่งประดิษฐ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนับสิ่งต่าง ๆ เช่น นับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน นับคนเข้าห้องสมุด นับคนเข้าชมนิทรรศการ เป็นต้น โดยสามารถใช้ตัวตรวจจับได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น LDR อินฟาเรด และ ตัวตรวจจับแบบคอนแทคทุกชนิด โดยสามารถต่อวงจรให้นับได้มากตามต้องการและยังเปลี่ยนเป็นวงจรกันขโมยได้ด้วยและในการตรวจจับด้วย LDR โดยใช้ลำแสงช่วยนั้น สามารถให้วัตถุกับตัวรับห่างกันได้ประมาณ 2 เมตร และสำหรับในวันที่มีแสงภายนอกมาก ๆ หรือ ตอนกลางวันที่มีแสงจัด ก็สามารถใช้ลำแสงจากภายนอกได้เลย โดยถ้าปรับความไวให้พอดีกับแสงสว่างขณะนั้น ก็สามารถจะวัดได้ในระยะประมาณ 1 เมตร แต่ถ้าตัวรับหันไปทางดวงอาทิตย์ ไม่ว่าวัตถุที่ผ่านจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่ให้มีเงาทับตัวรับ เครื่องก็จะนับและถ้านับเสร็จแล้วต้องการให้คำนวณต่อ ก็สามารถต่อกับตัวเครื่องคิดเลขได้ด้วย ลักษณะพิเศษของเครื่องนี้คือ มีขนาดเล็กทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย มีปุ่มปรับความไว ทั้งยังมีความแม่นยำ และราคาประหยัดอีกด้วย
 หัวเรื่อง  เครื่องนับ
  สิ่งประดิษฐ์ Same subject(313)