ฐานข้อมูลปัจจุบัน : ฐานข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ (จำนวน 2958 รายการ) Language English
ห้องสมุด สสวท.
   บัตรรายการ
สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม หน้าแรก

 เลขทะเบียน  คง 2541 ต011
 โรงเรียน  โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อำเภอบ่อ ตราด 2540
 เกียรติบัตร  ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกdทั่วไป
 ชื่อเรื่อง  เครื่องขจัดคราบน้ำมัน
 จำนวนหน้า  30 หน้า
 สาระสังเขป  ลำดับที่ คง ต011/2540 สิ่งประดิษฐ์เครื่องขจัดคราบน้ำมัน ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ขจัดคราบน้ำมันที่ปะปนอยู่กับน้ำให้แยกออกจากน้ำด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยใช้พลังงานจากไฟฟ้าและมอเตอร์ไปขับจานแผ่นเสียงให้หมุนดึงคราบน้ำมันขึ้นมาจากน้ำ มีอุปกรณ์หลักที่ทำหน้าที่สำคัญคือ ร่องรีดคราบน้ำมัน แผ่นเสียง และมอเตอร์ แผ่นเสียงจะทำหน้าที่นำน้ำมันหรือคราบสกปรกขึ้นมาจากน้ำ โดยแผ่นเสียงนั้นจะต้องหมุนในทิศทางที่รีดน้ำมันได้เท่านั้น ซึ่งทำได้โดยใส่สายเข้ามอเตอร์ให้ถูกขั้ว ร่องรีดจะทำการรีดน้ำมันให้ไหลลงไปสู่ถังเก็บ เพื่อที่จะนำไปกำจัดต่อไป
 หัวเรื่อง  น้ำมัน -- การขจัดคราบ
  สิ่งประดิษฐ์ Same subject(313)