ฐานข้อมูลปัจจุบัน : ฐานข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ (จำนวน 2958 รายการ) Language English
ห้องสมุด สสวท.
   บัตรรายการ
สืบค้นแบบไล่เรียง สืบค้นจากคำหรือวลี สืบค้นจากหลายคำ บัตรรายการ หน้า MARC รายการตัวเล่ม หน้าแรก

 เลขทะเบียน  คง 2540 ต014
 โรงเรียน  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมือง อ่างทอง 2540
 เกียรติบัตร  ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก Same author(8)
 ชื่อเรื่อง  เครื่องกำจัดฝุ่นละอองในโรงงานโม่หิน
 จำนวนหน้า  22 หน้า
 สาระสังเขป  ลำดับที่ คง ต014/2540 จากการที่โรงงานโม่หินได้ทำการโม่หินทำให้เกิดฝุ่นละอองมากมาย ซึ่งสร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น เป็นสาเหตุให้ประชาชนเป็นโรคปอดอักเสบ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ผู้ทำโครงงานจึงได้มีแนวความคิดในการสร้างเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา เพื่อประชาชนจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ วิธีการคือเมื่อโรงงานโม่หินทำการโม่หิน ให้ต่อท่อจากเครื่องกำจัดฝุ่นที่สร้างขึ้นมาติดไว้กับตัวโม่ ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดฝุ่นขึ้น เมื่อฝุ่นละอองได้เข้าท่อแล้ว เครื่องก็จะทำหน้าที่โดยการกรองฝุ่นละอองขั้นแรกก่อนเพื่อจะทำให้ฝุ่นละอองตกตะกอน และจะกรองในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 จากนั้นให้ต่อท่อมายังท่อที่สี่ และท่อที่สี่นี้จะใส่น้ำเอาไว้เพื่อให้อากาศได้ผ่านเข้ามาในท่อที่สี่และอากาศจะกลายมาเป็นฟองอากาศทันทีเมื่อถูกน้ำก็จะได้อากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นมา
 หัวเรื่อง  ฝุ่นละออง -- การกำจัด
  สิ่งประดิษฐ์ Same subject(313)